MİSYON

İzmir’in yerinde dönüşüm ve yüzde yüz uzlaşı esasıyla hayata geçirdiği kentsel dönüşüm modelini Türkiye’ye örnek bir konsept olarak sunmak. Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek ve sektörün kurumsallaşmasını hızlandırmak, tüm projeleri tek çatı altında deneyimleme fırsatı yaratmak. Şehirleşme sürecinde çağdaş kent unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak.


Düzenleyici: İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve NOBEL EXPO tarafından düzenlenmektedir.


Destekçiler: