Güçlü yanlar

1-       İzmir'in yaşanabilir bir kent olması

2-      İzmir ve çevresinde yeni projelerin olması

3-      Ege bölgesinin tarihi ve turistik çekim gücüne sahip olması

4-      Küresel şirketlerin merkezlerini İzmir’e taşınması

5-      Kentsel dönüşüm


Zayıf Yanlar

1-       İlk kez düzenlenecek bir fuar olması

2-      Yatırımcıların ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunması

3-      İzmir’de Uluslararası alıcı ve yatırımcıların emlak alımlarının azlığı


Fırsatlar

1-       Doğru tanıtım projeleri ile uluslararası yatırımcılara olanak sağlamak

2-      Kentsel dönüşüm projeleri

3-      Uluslararası ölçekte yeterli sayıda fuar olmaması


Tehditler

1-       Yurt dışı katılımcısı ve ziyaretçisi açısından İzmir'e direkt uçuşların yetersizliği

2-      Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar

3-      Doğal afetler

4-      Basiretsiz müteahhitler


HEDEFLER

1.       Türk Gayrimenkul Sektörünün yurtdışına açılan penceresi olmak

2.      Uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek

3.      Dış piyasalarda etkinliğimizin arttırılması için ihtiyaç duyulan koordinasyonu sağlamak,

4.      Sektörün tüm alt segmentleriyle ilgili konularda standartlar oluşturmak,

5.      Gayrimenkul sektörü ile ilgili düzenlemelerin dizayn edilmesinde etkin rol oynamak

Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlikler ile sinerjik işbirliği ve işbölümü ortamları oluşturmak